კონტაქტი
Адрес:
თბილისი
საქართველო

E-mail: info@peskostruika.ge
peskostruika.ge@gmail.com
Телефон: (+995) 597-23-32-99
WWW http://peskostruika.ge
http://abrasiveblasting.ge

 


სილაჭავლური დამუშავება, გაწმენდა.

ყველაზე მნიშვნელოვანი სტადიაა ზედაპირის მოსამზადებლად ანტიკოროზიულიო საფარის დადებამდე. ამ მეთოდით დამუშავებული ზედაპირის ექსპლუატაციის ვადა იზრდება მრავალჯერ .

სილაჭავლური გასუფთავება

მაღალეფექტურია ყველა იმ ზედაპირისთვის რომელიც იჟანგება, აქვს მრავალ ფენად დადებული (ტყვია, საღებავი, ნავთობპროდუქტები, ზეთი და სხვა)

ტექნიკური დეტალები

სილაჭვალვური მეთოდით გასუფთავება არის ყველაზე ეფექტური ზედაპირისთვის დამუშავებისას შემდეგი გარემოებათა გამო:

  • მაღალ ეფექტურობა( 50კვ,მ 2 სთ)
  • სამუშაოები წარმოებს, როგორც სტაციონალური ასევე მობილური აპარატურით.
  • შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმისა და მასალის კონსტრუქციების დსამუშავება
  • შესაძლებელია ლოკალური და დოზირებული დამუშავება: დამუშავების ხარისხი Sa1; Sa2; Sa21/2; Sa3;
  • შესაძლებელია ზედაპირის ხავერდოვნების ხარისხის რეგულირება 40-100 მკმ.