ინფორმაცია

 
 

სილაჭავლური მეთოდით მუშობა გაძლევთ საშვალებას დაზოგოთ ხარჯები და დატოვოთ ტექნიკა ბრწყინვალე მდგომარეობაში.
სილაჭავლური მეთოდით დამუშავდება ნებისმისერი სატვირთო, სპეციალური ტექნიკის, შენობა ნაგებობების, კრამიტების, მილების, ლითონის ავზების, ქვის გაწმენდა გასუფთავება მაზუთის, ზეთის, საღებავის და სხვა ქიმიური ნაერთებისგან.

ლითონის ზედაპირი შეიძლება დაუმუშავდეს:

 • სატრნსპორტო საშუალებებს;
 • მანქანა დანადგარებისა და დეტალებს;
 • საბურავის დისკებს;
 • სხვადასხვა სამრეწველო და სამომხმარებლო ფოლადის სტრუქტურებს:
 • ლითონის კონსტრუქციის ნაგებობებს.

 

 

მუშაობა ქვისა და აგურის ზედაპირზე

 • სამუშაო სრულდება როგორც შენობობებში ასევე ფასადებზე,
 • გრანიტისა და სხვა ქვის ზედაპირული გასუფთავება.

 

მუშაობა ხის ზედაპირზე

 • ხის ყველა სტრუქტურა;
 • კარები, ფანჯრები, ტიხრები;
 • ხის ავეჯი;
 • ხის გასუფთავება საღებავისგან და სხვა საფარისგან.

 

ასევე გამოიყენება დეკორატიული  მიზნებისთვის, კონკრეტულად თქვენთვის სასურველი ფორმის გამოსაყვანად

 

სილაჭავლური აპარატი ასრულებს გაწმენდით სამუშაოებს ქვემოთ ჩამოთვლილი საშუალებებით:

 • ნატრიუმის ნაერთი (ჩვეულებრივი სოდა)

ამ ნაერთით მუშოაბას ახასიათებს ნეგატიური დამოკიდენულება ადმინზე და გარემოზე. მას შეუძლია გაუმკლავდეს მინის რბილ ზედაპირს. ნატრიუმის ნაერთით, მუშაობა არის ეფექტური და ეკონომიური. ამ ნაერთით მუშაობისას 40მ ფართის დამუშავებას ესაჭიროება დაახლოებით 2 სთ. სოდით მუშაობა ხდება ყოველგვარი ქიმიური ნაერთის გარეშე.

 

 • სილვაჭვალვური  მუშაობა ქვიშით(კვარცი)

ქვიშა გამოიყენება რკინის ლითონის და ფოლადის ინსტრუმენტების გასაწმენდათ, მას ახასიათებს კარგად ჭრის უნარი.მაღალი წნევით მიწოდებული ქვიშის საშვალებით ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ კედლებიდან და ფასადებიდან ზეთოვანი საღებავი, სარეკლამო აფიშები და ნახატები.

 • ანტიკოროზიული სამუშაოები.

         კოროზიის პროცესი განისაზღვრება ლითონის ელექტროქიმიური რეაქციით გარემოსთან, ეს ურთიერთქმედება იწვევს ნაწილობრივ ან სრულ განადგურებას რკინისას. კოროზიული ზედაპირის გაწმენდა ხდება სილაჭვალვური მეთოდით და გაწმენდილი ზედაპირის დაფარვა ხდება საღებავით.ასეთივე დამუშავება ხდება ლითონის მილებსა და რეზერვუარებში.

 

სილვაჭვავლური მეთოდით მუშაობა ჩვენ საშუალებას მოგვცემს აღვადგინოთ და შევინარჩუნოდ ისტორიულად ძველი არქიტექტურული ნამუშვერები.
       სილაჭავლური მეთოდით დასუფთვება შეიძლება ჩატარდეს იმ ადგილებში სადაც განაჩენია ხანძარი. მოგეხსენაბთ ხანძრის შემდეგ რჩება უმარავი ნამწვი და არასააიამოვნო სუნი. აღნიშნული ტექნოლოგია საშუალებას მოგცემთ ოპერატიულად მოხდეს ობიექტის დასუფთავება სუნისგან და ნარჩენებისგან რაც ხანძრისგან იქნება გამოწვეული.

სილაჭავლური დამუშავება, გაწმენდა.

ყველაზე მნიშვნელოვანი სტადიაა ზედაპირის მოსამზადებლად ანტიკოროზიულიო საფარის დადებამდე. ამ მეთოდით დამუშავებული ზედაპირის ექსპლუატაციის ვადა იზრდება მრავალჯერ .

სილაჭავლური გასუფთავება

მაღალეფექტურია ყველა იმ ზედაპირისთვის რომელიც იჟანგება, აქვს მრავალ ფენად დადებული (ტყვია, საღებავი, ნავთობპროდუქტები, ზეთი და სხვა)

ტექნიკური დეტალები

სილაჭვალვური მეთოდით გასუფთავება არის ყველაზე ეფექტური ზედაპირისთვის დამუშავებისას შემდეგი გარემოებათა გამო:

 • მაღალ ეფექტურობა( 50კვ,მ 2 სთ)
 • სამუშაოები წარმოებს, როგორც სტაციონალური ასევე მობილური აპარატურით.
 • შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმისა და მასალის კონსტრუქციების დსამუშავება
 • შესაძლებელია ლოკალური და დოზირებული დამუშავება: დამუშავების ხარისხი Sa1; Sa2; Sa21/2; Sa3;
 • შესაძლებელია ზედაპირის ხავერდოვნების ხარისხის რეგულირება 40-100 მკმ.